Binod Shahi & Nima Tashi | Upper Dolpa

Upper Dolpa Yaks sharing their experience teaching at Yangjer Gumba School 2018 | Hari Bhattarai | Binita Jirel | Shrisha Pradhananga | Bidip Danekhu

Yaks in KTM Binita Shrisha Hari Bidip

Posted by Snow Yak Foundation on Wednesday, October 31, 2018

Sanjaya Bahadur Singh | Yangjer Gumba Basic School | Upper Dolpa, 2017

Anima Poudel| Jana Priya Basic School | Lower Dolpa, 2017

Binod Shahi | Sir of the Himalayas